Czech

Vážení pánové!

      Česká firma Kinderland s.r.o. Vám nabízí dlouhodobou a vzájemně výhodnou spolupráci v oblasti uvedení a prosazovaní na ruském trhu Vašich výrobků pro děti. 

      Již teď v Rusku úspěšně prodáváme vlastní výrobky pro děti i produkci naších partnerů, a to nejen v Moskvě – v současné době aktivně získáváme nové trhy.

Připojte se k nám! Staňte se našimi partnery!

 

Nabízíme jednu ze dvou typových schémat spolupráce:

 - vyrábíte produkci s naší obchodní značkou „Kinderland®“;

 - vyrábíte produkci s Vlastními obchodními značkami;

        Po zvolení nejvhodnější formy spolupráce poskytujete nám Vaší produkci pro realizaci v prodejnách a obchodních sítích na území Ruska, přičemž se zavazujeme zajistit:

 - proclení zboží v EU a Rusku

 - skladování zboží

 - základní přepravu zboží

 - pojištění zboží po dobu skladování a přepravy

 - získání všech potřebných v Rusku certifikátů

 - dodání Vaší produkce do prodejen a obchodní sítí.

 

        Současně:

 - z patřícího nám bloku kódů přidělujeme Vám unikátní čárkový kód (EAN-13) pro každý druh zboží (čárkový kód je unikátní na celém světě, proto ho můžete použít i pro vlastní účely);

 - měsíčně evidujeme realizaci Vaší produkce na všech prodejnách a obchodních místech – získáváme údaje o zůstatcích zboží na skladech a posíláme Vám zprávu v elektronické podobě;

 - měsíčně Vám převádíme peníze za fakticky prodanou produkci;

 - poskytujeme informace o nových prodejnách a obchodních sítích, se kterými jsme uzavřeli smlouvu o spolupráci;

 - posíláme Vám fotografie po rozmístění Vašeho zboží v obchodních sítích.

 

 Navíc naše společnost může sloužit jako zastoupení Vaší firmy na území České republiky a Ruska. Naše společnost je zastoupena v obou zemích, což zajišťuje maximálně efektivní organizaci celého komplexu importních a exportních transakcí. Vedoucí regionálních zastoupení mají rozsáhlé pracovní zkušenosti v zahraničním obchodu, odborné vysokoškolské vzdělání a hlavně mají svou práci rádi!

 

 Pomůžeme se Vám zúčastnit výstav a budeme Vás zastupovat. Na základě zvláštní smlouvy vyhledáme informace o segmentu trhu, který Vás zajímá nejvíce (v rámci skupiny dětského zboží).

       Financové podmínky spolupráce se v každém případě stanoví individuálně, avšak obecně politika naší společnosti je následující:

- Naší partneři hradí pouze faktické náklady na zajištění přepravy, skladování, pojištění, proclení a certifikace produkce bez jakýchkoli přirážek z naší strany. Převážíme velké dodávky sběrného zboží, a proto vlastní náklady celého komplexu těchto prací jsou minimální.

-  Produkce naších partnerů se během 1 měsíce skladuje na skladech naší společnosti v Rusku zdarma. V případě, jestliže z nějakých důvodů je nutné delší skladování, partner hradí vlastní náklady na skladování.

-  Během prvních 3 let použití naší obchodní značky je bezplatné, dále cena použití naší značky činí pouze 1,5 %.

- Zdarma zajišťujeme pravidelnou reklamní podporu všech výrobků naších partnerů. Zboží, vyráběné s naší obchodní značkou, automaticky dostává permanentní reklamní podporu, jelikož naší obchodní značku neustále propagujeme.

-  Naše přirážka činí pouhých 10 % pro zboží vyráběné s obchodní značkou „Kinderland®“, a 20 % - pro zboží prodávané s vlastní obchodní značkou.

-  Maloobchodní prodejní místa stanoví vlastní přirážku, avšak se snažíme pro naše zboží sjednat tu minimální přirážku, používanou v konkrétní obchodní sítě.

 

Obchodní značka „Kinderland®“ je chráněná pro všechny typy produkce, spojené s dětským zbožím od potravinářských přísad do kol a dálkově ovládaných hráček. V případě potřeby naší designéři vypracují a navrhnou obal, návod k použití a jiné materiály v ruštině. Tyto služby jsou pro naše partnery bezplatné.

 

Vstupte do našeho přátelského sdružení, abychom společně dosáhli výsledků, o kterých každý zvlášť nemůže ani snít!

 

Vaše dotazy prosím zasílejte na adresu:
 

partners@kinderland.cz nebo partners@kinderland.ru

 

Pro kontakt s námi můžete použit angličtiny i češtiny.